วิดีโอเทคโนโลยีฟังก์ชันความปลอดภัย (FuSa)

เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีฟังก์ชันความปลอดภัยคืออะไร และประโยชน์ที่แอปพลิเคชัน IoT มีให้อย่างไร การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรมีความสาคว่่ามากกว่าในอุตสาหกรรม, ตั้งหลักอุตสาหกรรม และแนวหน้าอื่นๆ ดังนั้นความต้องการระบบอัตโนมัติที่ปลอดภัยต่อการใช้งานจึงเพิ่มขึ้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้