แพลตฟอร์มในตัวที่ช่วยให้เราปลอดภัยในโลกที่ไร้คนขับ

ฟังก์ชันความปลอดภัยหมายถึงการไม่มีความเสี่ยงที่ไม่สมเหตุผลที่เกิดจากระบบไฟฟ้าและ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ (E/E) ที่ทํางานผิดปกติ

แนวทางที่ครอบคลุม

เทคโนโลยีฟังก์ชันความปลอดภัยของ Intel ช่วยให้ลูกค้าเร่งการพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นไปตามข้อกําหนดที่เน้นด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ: ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของระบบโดยรวม รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

แพลตฟอร์มแนะนํา

เทคโนโลยี IoT

เรียกดูเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลได้มากขึ้น วิเคราะห์ได้เร็วขึ้น และดําเนินการได้เร็วขึ้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีของ Intel® จะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบ และอาจต้องการการเปิดใช้งานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการ ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าของระบบ ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกระบบของคุณ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมที่ https://www.thailand.intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้