แพลตฟอร์มแบบผสานรวมเพื่อให้เราปลอดภัยในโลกอัตโนมัติ

ฟังก์ชันความปลอดภัยหมายถึงการไม่มีความเสี่ยงที่ไม่มีเหตุให้เกิดขึ้นจากการถูกควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ (E/E)

ความเติบโตของสิ่งอัตโนมัติที่กําหนดโดยซอฟต์แวร์ใน IoT จะมอบความท้าทายด้านเทคนิคใหม่ๆ และข้อกังวลด้านหนี้สินให้กับธุรกิจ ฟังก์ชันความปลอดภัยจะแก้ไขข้อกังวลเหล่านั้นด้วยการผสมผสานเทคนิคและวิธีการ

มาตรฐาน International FuSa เช่น IEC 61508 (อุตสาหกรรม) และ ISO 26262 (ยานยนต์) กําหนดข้อกําหนดของการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ว่ามีความสามารถด้าน FuSa การลงทุนใน FuSa ของ Intel ช่วยลูกค้าในการเร่งการพัฒนาแอพพลิเคชันและเวิร์คโฟลวที่วิกฤติความปลอดภัย เช่น การผสานรวมระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และการควบคุมทางอุตสาหกรรม เพื่อมอบโอกาส1ในตลาด

วิธีการที่ครอบคลุม

เทคโนโลยีฟังก์ชันความปลอดภัยของ Intel ช่วยให้ลูกค้าสามารถเร่งการพัฒนาในขณะที่ตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดได้

หมายเหตุ: ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของระบบโดยรวม รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร


รับเอกสารการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี FuSa

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีของ Intel® จะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบ และอาจต้องการการเปิดใช้งานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการ ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าของระบบ ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกระบบของคุณ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมที่ https://www.thailand.intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้