Intel นําเสนอแหล่งข้อมูลการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ CPU ไปจนถึงตัวเร่งความเร็ว AI ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้งานของลูกค้าที่หลากหลายในกลุ่ม IoT1

กลุ่มผลิตภัณฑ์การประมวลผลIntel® AI

Intel มีกลุ่มผลิตภัณฑ์สําหรับการประมวลผล AI ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ CPU และ GPU ที่เน้นเวิร์คโหลดไปจนถึงส่วนประกอบที่ตั้งโปรแกรมได้และตัวเร่งการเรียนรู้เชิงลึก

เวิร์กโฟลว์ซอฟต์แวร์การอนุมาน AI โดยใช้OpenVINO™

สํารวจIntel® ดิสทริบิวชันของชุดเครื่องมือ OpenVINO™ ใช้ประโยชน์จาก AI และคอมพิวเตอร์วิทัศน์อย่างเต็มศักยภาพในสถาปัตยกรรม Intel® ที่หลากหลายเพื่อสร้างกรณีการใช้งานใหม่ๆ และปรับปรุงการใช้งานในด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ ร้านค้าปลีก อุตสาหกรรม และอีกมากมาย

ปรับ

เร่งความเร็วอัลกอริธึมและแอปพลิเคชันของคุณด้วย Intel® Optimized AI Frameworks ที่พร้อมสําหรับการอนุมาน (เช่น TensorFlow*, PyTorch*, MXNet*, Keras*, Caffe*, OpenVINO™, ONNX*)

ทดสอบ

ประเมินประสิทธิภาพและการเร่งความเร็วแอปพลิเคชันของคุณด้วยการกําหนดค่าฮาร์ดแวร์หลายรายการบน Intel® DevCloud ก่อนซื้อ

ไปที่ Intel® DevCloud

ใช้

พัฒนาต้นแบบของคุณเองและปรับใช้ทั่วทั้งสถาปัตยกรรม Intelด้วยการเขียนเมื่อใช้วิธีการOpenVINO™ทุกที่

Expore OpenVINO™

มาตรา ส่วน

ค้นหาซอฟต์แวร์ ชุดอุปกรณ์ที่พร้อมสําหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสําหรับการผนวกรวม และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อช่วยลดความซับซ้อนของการพัฒนาที่ Edge ลูกค้ายังสามารถเข้าร่วมIntel® AI Buildersเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคและโอกาสในการจับคู่

Intel® AI: อยู่ในช่วงการผลิต

แพลตฟอร์มแนะนํา

เทคโนโลยี IoT

เรียกดูเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลได้มากขึ้น วิเคราะห์ได้เร็วขึ้น และดําเนินการได้เร็วขึ้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีของ Intel® จะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบ และอาจต้องการการเปิดใช้งานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการ ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าของระบบ ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกระบบของคุณ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมที่ https://www.thailand.intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้