การขอใบเสนอราคาของ Intel (IQR) จะได้รับประโยชน์ทั้งจาก Intel และลูกค้า OEM ของเราโดยการเสริมสร้างความร่วมมือของเรา ด้วยการเข้าใจผลลัพธ์ของโอกาสที่เฉพาะเจาะจง เราสามารถตอบสนองหรือเกินความคาดหวังของลูกค้าและปรับราคาให้เหมาะเป็นโอกาสที่คล้ายกันในอนาคต

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้