ภาพรวมคําขอชําระเงิน (การเริ่มต้นของลูกค้า)

ก่อนอื่นให้ส่งคําขอใบเสนอราคาผ่านพอร์ทัลลูกค้า โดยร่วมมือกับ Intel Field หรือตัวแทนผู้บริหารลูกค้า Intel ถัดไป ตัวแทนฝ่ายขายภาคสนามจะตรวจสอบและส่งเพื่ออนุมัติราคา

เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้