มีสามรายงานให้คุณติดตามและจัดการคําขอของคุณ ดูได้จากแท็บรายงานในเครื่องมือคําขอใบเสนอราคา (IQR) ของ Intel

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณดูรายงานแล้ว รายงานจะพร้อมใช้งานในรายการ ล่าสุด ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้