คําขอเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการคําขอใบเสนอราคา (IQR) อย่างเป็นทางการของ Intel ซึ่งมีผลใช้กับบรรทัดใบเสนอราคาที่ได้รับอนุมัติหรือชนะแล้ว โปรดทราบว่า:

  • ลูกค้า OEM ต้องเริ่มคําขอเปลี่ยนแปลง
  • คําขอเปลี่ยนแปลงสามารถนําไปใช้กับจํานวน ราคาหน่วยส่วนลดที่ร้องขอใหม่ หรือวันที่ในใบเสนอราคาเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้