Omnitek (ชื่อการค้าของเทคนิคการประมวลผลภาพ Ltd) ได้มาIntel Corporationในเดือนเมษายน 2019 การผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ T&M ของ Omnitek ได้ยุติลงแล้ว กล่องเครื่องมือ Ultra 4K, Ultra XR และ Ultra TQ ซึ่งก่อนหน้านี้ผลิตโดย Omnitek ได้สิ้นสุดอายุการใช้งานแล้ว ผลิตภัณฑ์ OTR และ PQA ที่ผลิตโดย Omnitek ก่อนหน้านี้ไม่รองรับอีกต่อไป Ultra XR, Ultra TQ และซอฟต์แวร์ Ultra 4K Toolbox ไม่มีการอัพเดตฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยล่าสุด ทุกเวอร์ชั่นจัดหาให้ตามที่เป็นอยู่ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จะไม่พร้อมให้บริการจากเว็บไซต์นี้หลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2020 หลังจากนี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ซอฟต์แวร์นี้จะไม่ถูกรักษาไว้ด้วยการอัปเดตฟังก์ชั่น การรักษาความปลอดภัย หรืออื่นๆ เพิ่มเติม Intel ขอแนะนาให้ผู้ใช้ใช้งาน Ultra XR, Ultra TQ และ Ultra 4K Toolbox จะปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายของตนในขณะที่ใช้งานผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์แบบ Ultra ทั้งหมดที่มีการรับประกันหรือการรับประกันที่ขยายระยะเวลาของผู้ผลิตจะได้รับการรักษาไว้ตามที่กําหนดไว้ในข้อตกลงการรับประกันที่มีให้ณ เวลาที่ขายผลิตภัณฑ์ การรับประกันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ขายโดย Omnitek ถูกนํามาใช้โดยIntel Corporationสหราชอาณาจักร

ห้ามส่งคืนผลิตภัณฑ์ใดๆ ไปยัง Intel Corporation UK เพื่อซ่อมแซมหรือปรับเทียบ เว้นแต่จะได้รับการสนับสนุนโดยตรง ซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบว่ามีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือไม่ ให้จัดเตรียม RMA และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการส่งคืนผลิตภัณฑ์

แหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้มีให้ดาวน์โหลดและรวมเอกสารที่มีอยู่ทั้งหมดและไฟล์ติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้เพื่อกล่องเครื่องมือ Ultra 4K, Ultra XR, Ultra TQ, OTM, OTR และ PQA

บริการด้านการออกแบบ

รายละเอียดชื่อ ลิงค์
Intel® FPGAออกแบบใหม่ Intel® FPGAออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบของลูกค้าด้านการประมวลผลวิดีโอและการจับภาพอัจฉริยะ

ดาวน์โหลด

เนื้อหาและเอกสารด้านล่างเป็นเอกสารสนับสนุนการทดสอบและวัดผลจากบริษัทที่ก่อนหน้านี้มีชื่อว่า Omnitek (ซึ่งได้รับมาIntel Corporationและปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Programmable Solutions Group)

ชื่อลิงก์

เนื้อหาของไฟล์ Zip (ใช้อ้างอิงเท่านั้น)

Ultra V4.3

ชุดเครื่องมือ Ultra 4K, Ultra XR และ Ultra TQ – V4.3
คู่มือฉบับย่อ
คําแนะนําการอัปเดต
เอกสารข้อมูล
รูปแบบวิดีโอที่รองรับ

Ultra V4.2

ชุดเครื่องมือ Ultra 4K, Ultra XR และ Ultra TQ – V4.2
คู่มือฉบับย่อ
คําแนะนําการอัปเดต
เอกสารข้อมูล
รูปแบบวิดีโอที่รองรับ

Ultra V4.0

ชุดเครื่องมือ Ultra 4K, Ultra XR และ Ultra TQ – V4.0
คู่มือฉบับย่อ
คู่มือผู้ใช้
คําแนะนําการอัปเดต
เอกสารข้อมูล
รูปแบบวิดีโอที่รองรับ

Ultra V3.4

ชุดเครื่องมือ Ultra 4K, Ultra XR และ Ultra TQ – V3.4
คู่มือฉบับย่อ
คู่มือผู้ใช้
คําแนะนําการอัปเดต
เอกสารข้อมูล
รูปแบบวิดีโอที่รองรับ

Ultra V3.3

ชุดเครื่องมือ Ultra 4K, Ultra XR และ Ultra TQ – V3.3
คู่มือฉบับย่อ
คู่มือผู้ใช้
คําแนะนําการอัปเดต
เอกสารข้อมูล
รูปแบบวิดีโอที่รองรับ

ชุดเครื่องมือ Ultra 4K – V2.1

คู่มือผู้ใช้

SNMP แบบบางพิเศษ

คู่มือผู้ใช้ Ultra SNMP
SNMPVPTest.zip
omnitekultra_commands.zip

OTM 1000 – V3.1

คู่มือผู้ใช้
หมายเหตุการใช้งาน
หมายเหตุการเปิดตัว
คําแนะนําการอัปเดต
.exe

OTR 1001 – V3.1

คู่มือผู้ใช้
หมายเหตุการใช้งาน
หมายเหตุการเปิดตัว
คําแนะนําการอัปเดต
.exe

OTR 1003 – V3.1

คู่มือผู้ใช้
หมายเหตุการใช้งาน
หมายเหตุการเปิดตัว
คําแนะนําการอัปเดต
.exe

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสนับสนุน
รายละเอียดการรับประกัน
รายละเอียดกระบวนการ RMA
สื่อ สาร
เครื่องมือสนับสนุน
คำ แนะ นำ
ฯลฯ

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทดสอบและวัดค่า ส่งอีเมลหาเราที่: support_omnitek@intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้