การส่งมอบการสนับสนุนสำหรับ Intel® SDP ในฐานะส่วนหนึ่งของศูนย์แหล่งข้อมูลและการออกแบบของ Intel เรามีภารกิจที่จะกำหนดและส่งมอบแพลตฟอร์มการพัฒนาและบริการที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ และช่วยให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Intel สู่ท้องตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น

มีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเข้าถึง หรืออื่นๆ อีกไหม รับความช่วยเหลือ