Slim Bootloader คืออะไร

Slim Bootloader เป็นตัวโหลดการบู๊ตแบบโอเพนซอร์สที่ยืดหยุ่นและมีขนาดเล็ก

ประโยชน์ที่สำคัญรวมถึง:

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม:

  • โอเพนซอร์ส 
    การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้างรากฐานแบบโอเพนซอร์สที่มาพร้อมกับความยืดหยุ่นในการปรับแต่งและการปกป้อง IP เฉพาะ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรโอเพนซอร์สที่พร้อมใช้งานได้ในห้องสมุดเชิงเทคนิคของ Slim Bootloader
  • รองรับระบบนิวเศที่หลากหลาย
    ใช้ประโยชน์จาก Intel และชุมชนโอเพนซอร์สเพื่อสนับสนุน หรือบำรุงรักษาและเพิ่มคุณสมบัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานโซลูชันของคุณโดยใช้ Slim Bootloader

ปรับใช้งานง่ายในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน

Slim Bootloader เป็นโครงการโอเพนซอร์สที่มีใบอนุญาต BSD เพื่อส่งมอบความยืดหยุ่นสูงสุดให้กับลูกค้า

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

กรณีการใช้ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการบูตอย่างรวดเร็วและการรักษาความปลอดภัยในตัว

ภาครัฐ

การบูตในตัวที่ปลอดภัย การบูตอย่างรวดเร็ว และใบอนุญาตแบบเปิดช่วยให้สามารถนำโซลูชันนี้ไปใช้งานกับแอปพลิเคชันภาครัฐได้อย่างหลากหลาย

วิดีโออัจฉริยะ

เครื่องบันทึกวิดีโอเครือข่าย (NVR) และอุปกรณ์การตรวจสอบได้รับประโยชน์อย่างมากจากการรักษาความปลอดภัยในตัว

งานด้านสุขภาพ

ส่งมอบศักยภาพในการรังสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มคุณสมบัติที่แตกต่าง

ขนส่ง

ใช้งานหน่วยความจำน้อยลงและบูตได้อย่างรวดเร็ว