Slim Bootloader คืออะไร

Slim Bootloader เป็นตัวโหลดการบู๊ตแบบโอเพนซอร์สที่ยืดหยุ่นและมีขนาดเล็ก

ประโยชน์ที่สำคัญรวมถึง:

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม:

  • โอเพนซอร์ส 
    การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้างรากฐานแบบโอเพนซอร์สที่มาพร้อมกับความยืดหยุ่นในการปรับแต่งและการปกป้อง IP เฉพาะ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรโอเพนซอร์สที่พร้อมใช้งานได้ในห้องสมุดเชิงเทคนิคของ Slim Bootloader
  • รองรับระบบนิวเศที่หลากหลาย
    ใช้ประโยชน์จาก Intel และชุมชนโอเพนซอร์สเพื่อสนับสนุน หรือบำรุงรักษาและเพิ่มคุณสมบัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานโซลูชันของคุณโดยใช้ Slim Bootloader