วิดีโอการตลาดหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™

ภาพเคลื่อนไหวนี้นําเสนอความต้องการระดับใหม่ในลําดับชั้นของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล/หน่วยความจํา และแสดงIntel® Optane™หน่วยความจําแบบคงอยู่เป็นโซลูชัน และนําเสนอคุณสมบัติและการใช้งานหลักของเทคโนโลยีนี้

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้