ไปสู่ยุคใหม่แห่งความรับผิดชอบร่วมกันขององค์กร

ความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกได้รับการปลูกฝังไว้ในวัตถุประสงค์ของเราที่ต้องการรังสรรค์เทคโนโลยีที่จะช่วยให้ชีวิตของทุกคนบนโลกดีขึ้น

เร่งรุดสู่ความก้าวหน้าเพื่อรับมือกับความท้าทายที่สำคัญของโลก

โลกของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อน ความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ช่องว่างดิจิทัลที่หยั่งรากลึก การไม่ยอมรับความแตกต่าง และการระบาดใหญ่ในทั่วโลก ได้เรียกร้องให้เราก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความรับผิดชอบร่วมกัน

กลยุทธ์ RISE ของเรา

เรากำลังการยกระดับมาตรฐานของเรา และพัฒนากลยุทธ์ความรับผิดชอบขององค์กรของเราเพื่อเพิ่มขนาดของงานของเราที่เราทำร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างโลกที่มีความรับผิดชอบ ยอมรับความแตกต่าง และมีความยั่งยืน มากยิ่งขึ้น โดยสิ่งเหล่านี้ จะเป็นไปได้ ผ่านเทคโนโลยีและการทำงานร่วมกันของเรา

มีความรับผิดชอบ

เป็นผู้นำในการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความปลอดภัย ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการผลิตในทั่วโลกของเรา ห่วงโซ่คุณค่าของเรา และอื่นๆ

ยอมรับความแตกต่าง

เพิ่มความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของพนักงานและอุตสาหกรรมทั่วโลกของเรา และขยายโอกาสให้แก่ผู้อื่นโดยใช้เทคโนโลยี การยอมรับความแตกต่าง และการริเริ่มความพร้อมด้านดิจิทัล

ยั่งยืน

เป็นผู้นำระดับโลกในด้านความยั่งยืนและช่วยให้ลูกค้าของเราและผู้อื่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของตนเองผ่านการดำเนินการและเทคโนโลยีของเรา

การดำเนินการให้เป็นไปได้

เราสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกภายใน Intel ทั่วทั้งอุตสาหกรรมของเราและเกินกว่านั้นได้ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม รวมไปถึงความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นจากพนักงานของเรา

เส้นทางความรับผิดชอบขององค์กรเรา

Intel มีประวัติอันยาวนานในการตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน และรายงานผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส อ่านเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเรา ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ในรายงานความรับผิดชอบขององค์กรประจำปีของเรา

รับรายงาน ›

อ่านจดหมายของ CEO ของเรา ›

เข้าร่วมการสนทนา

รู้เรื่องโครงการริเริ่มใหม่ๆ ก่อนใคร ดูผลกระทบของเราอย่างใกล้ชิด และแบ่งปันข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพยายามด้านความรับผิดชอบขององค์กรของเรา

ติดตามเราทาง Twitter ›

Instagram ›

อ่านบล็อกของเรา ›

ติดต่อทีมความรับผิดชอบขององค์กร ›

รายงานข้อกังวลด้านจริยธรรมหรือสิทธิมนุษยชน ›