เข้าสู่ยุคใหม่แห่งความรับผิดชอบร่วมกันขององค์กร

ความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกได้รับการปลูกฝังไว้ในวัตถุประสงค์ของเราที่ต้องการรังสรรค์เทคโนโลยีที่จะช่วยให้ชีวิตของทุกคนบนโลกดีขึ้น

เร่งรุดสู่ความก้าวหน้าเพื่อรับมือกับความท้าทายที่สำคัญของโลก

โลกของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อน ความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ช่องว่างดิจิทัลที่หยั่งรากลึก การไม่ยอมรับความแตกต่าง และการระบาดใหญ่ในทั่วโลก ได้เรียกร้องให้เราก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความรับผิดชอบร่วมกัน

กลยุทธ์ RISE ของเรา

เรากำลังการยกระดับมาตรฐานของเรา และพัฒนากลยุทธ์ความรับผิดชอบขององค์กรของเราเพื่อเพิ่มขนาดของงานของเราที่เราทำร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างโลกที่มีความรับผิดชอบ ยอมรับความแตกต่าง และมีความยั่งยืน มากยิ่งขึ้น โดยสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้ ด้วยเทคโนโลยีและการทำงานร่วมกันของเรา

มีความรับผิดชอบ

เป็นผู้นำในการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความปลอดภัย ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการผลิตในทั่วโลกของเรา ห่วงโซ่คุณค่าของเรา และอื่นๆ

จัดหาแร่ธาตุอย่างมีความรับผิดชอบ

เป็นเวลากว่าทศวรรษที่เราได้ทำงานเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับแร่ธาตุที่มีข้อขัดแย้ง ในขณะที่เรามองไปที่ปี 2030 เราจะขยายผลกระทบของเราออกไปอย่างมีนัยสำคัญ และเร่งสร้างมาตรฐานการจัดหาชุดแร่ธาตุที่กว้างขึ้นในภูมิภาคอื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาแร่ธาตุอย่างมีความรับผิดชอบของ Intel

กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีด้านการช่วยชีวิต

องค์การอนามัยโลกระบุว่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากปัญหาการจราจรบนท้องถนนเป็นจำนวนถึง 1.35 ล้านคน เราจะร่วมมือกับพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมและระบบนิเวศเพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นกลางทางเทคโนโลยี เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกให้ได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบจำลอง Responsibility-Sensitive Safety ของเรา

ปฏิวัติวงการสุขภาพและความปลอดภัย

เราจะทำงานร่วมกับบริษัทอื่นเพื่อเร่งการรักษาโรค ปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ และจ่ายได้ในราคาที่ไม่แพง พร้อมกับสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและชาญฉลาดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การริเริ่มทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองกับโรคระบาดใหญ่ของเราโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษา COVID-19

เรียนรู้วิธีที่เราใช้ในการเผชิญหน้ากับความท้าทายของ COVID-19

ยอมรับความแตกต่าง

เพิ่มความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของพนักงานและอุตสาหกรรมทั่วโลกของเรา และขยายโอกาสให้แก่ผู้อื่นโดยใช้เทคโนโลยี การยอมรับความแตกต่าง และการริเริ่มความพร้อมด้านดิจิทัล

เพิ่มความหลากหลายของพนักงานทั่วโลกของเรา

เราจะให้ผู้หญิงมีบทบาทเกี่ยวกับงานด้านเทคนิคเพิ่มขึ้นเป็น 40% พร้อมกับเพิ่มจำนวนผู้หญิงและกลุ่มคนส่วนน้อยให้มีบทบาทในการเป็นผู้นำระดับอาวุโสเป็นสองเท่า และตรวจสอบให้มั่นใจว่าแนวทางการปฏิบัติด้านการเป็นผู้นำที่ยอมรับความแตกต่าง และการมีความรับผิดชอบจะถูกปลูกฝังไว้ในวัฒนธรรมของเราทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายและการดำเนินการเกี่ยวกับการยอมรับความแตกต่างในระดับโลกของ Intel

ขับเคลื่อนการดำเนินการทั่วทั้งอุตสาหกรรมผ่านดัชนีใหม่เกี่ยวกับการยอมรับความแตกต่างในทั่วโลก

เราจะทำงานร่วมกับบริษัทอื่นๆ เพื่อสร้างดัชนีการยอมรับความแตกต่างระดับโลก (Global Inclusion Index) ให้สอดคล้องกับคำจำกัดความและตัวชี้วัดทั่วไป เพื่อเร่งการปรับใช้งานแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ยอมรับความแตกต่าง และติดตามความคืบหน้า

สร้างเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่างอย่างเต็มรูปแบบ และขยายความพร้อมทางดิจิทัล

เราตั้งเป้าหมายที่จะร่วมมือกับรัฐบาล 30 ประเทศ และสถาบันต่างๆ อีก 30,000 แห่งทั่วโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนมากกว่า 30 ล้านคนด้วยการฝึกฝนทักษะ AI สำหรับงานในปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Intel® AI for Youth ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับการสร้างโครงการที่มีผลกระทบต่อสังคมของตน

ยั่งยืน

เป็นผู้นำระดับโลกในด้านความยั่งยืนและช่วยให้ลูกค้าของเราและผู้อื่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของตนเองผ่านการดำเนินการและเทคโนโลยีของเรา

พัฒนาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตระดับโลกที่ยั่งยืน

ภายในปี 2030 เราจะบรรลุการใช้น้ำสุทธิที่เป็นบวก การใช้พลังงานทดแทน 100% ขยะที่ฝังกลบทั้งหมดเป็นศูนย์ และการลดการปล่อยคาร์บอนสัมบูรณ์เพิ่มเติม แม้ในขณะที่เราเพิ่มกำลังการผลิตของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานและซัพพลายเชนของเรา

ลดการปล่อยมลพิษในระดับอุตสาหกรรม

เราจะสร้างแนวทางที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อลดการปล่อยมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และเพิ่มการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในการผลิตทั่วโลก

บรรลุการประมวลผลที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน

เราจะทำงานร่วมกับลูกค้าและบริษัทอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลในเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งจะรวมถึงการร่วมมือกับผู้ผลิตเพื่อสร้างพีซีที่ยั่งยืนและประหยัดพลังงานที่สุดในโลก⁠ ซึ่งสามารถลดคาร์บอน น้ำ และของเสียในการออกแบบและการใช้งานพีซี

การดำเนินการให้เป็นไปได้

เราสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกภายใน Intel ทั่วทั้งอุตสาหกรรมของเราและเกินกว่านั้นได้ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม รวมไปถึงความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นจากพนักงานของเรา

เส้นทางความรับผิดชอบขององค์กรเรา

Intel มีประวัติอันยาวนานในการตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน และรายงานผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส อ่านเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเรา ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ในรายงานความรับผิดชอบขององค์กรประจำปีของเรา

รับรายงาน

เข้าร่วมการสนทนา

รู้เรื่องโครงการริเริ่มใหม่ๆ ก่อนใคร ดูผลกระทบของเราอย่างใกล้ชิด และแบ่งปันข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพยายามด้านความรับผิดชอบขององค์กรของเรา

ติดตามเราทาง Twitter ›

อ่านบล็อกของเรา ›

ติดต่อทีมความรับผิดชอบขององค์กร ›

รายงานข้อกังวลด้านจริยธรรมหรือสิทธิมนุษยชน ›

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ยืนหยัดสู่ความท้าทายของวันนี้และในอนาคต

เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม รัฐบาล และชุมชน เพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลกสามประการในทศวรรษหน้า

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์

การวางแผนการใหม่ที่เด่นชัด

เราภูมิใจในความสำเร็จด้านความรับผิดชอบขององค์กรจนในปัจจุบัน แต่ด้วยกลยุทธ์และเป้าหมายใหม่ของเรา เราไม่เคยมีความทะเยอทะยานมากขนาดนี้มาก่อน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนของเรา

จดหมายจาก Bob Swan, CEO ของเรา

ด้วยแรงบันดาลใจจากความเร่งด่วนร่วมกัน การทำงานร่วมกันแบบเปิด และการดำเนินการที่ชัดเจน จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายของเราสำหรับทศวรรษหน้าได้

อ่านจดหมาย