การออกแบบกล้อง 4K เจนเนอเรชั่นถัดไปพร้อม Agilex™ 5 FPGAs

Intel Agilex® 5 FPGA D-Series and E-Series

785234
2023-08-02
Public