กรณีศึกษา: การใช้ Intel® FPGA สําหรับการประมวลผลภาพแบบเรียลไทม์ในกล้องอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูง

777976
2023-05-02
Public