วิดีโอสาธิต Ethernet 800G จาก Agilex™ 7 FPGA I-ซีรีส์

776600
2023-04-13
Public