เอกสารไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับ Altera® FPGAs และ SoC พร้อม FPGA AI Suite และชุดเครื่องมือ OpenVINO™ แบบ Embedded/Edge AI/แอปพลิเคชันการเรียนรู้ของเครื่อง

Intel Agilex® 5 FPGA D-Series and E-Series

765466
2023-01-10
Public