เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 13, Volume 2 of 2

743846
2022-10-11
Public