ตารางข้อมูล Intel® Core™เจนเนอเรชั่น 13 และ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 14 ฉบับที่ 1 จาก 2

743844
2024-01-10
Public