ตารางข้อมูลฮับคอนโทรลเลอร์แพลตฟอร์มสําหรับตระกูลชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ 700 ฉบับที่ 1 จาก 2

743835
2023-12-22
Public