อินเทล® 700 Series ชิปเซ็ตครอบครัวแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มฮับ (PCH) การปรับปรุงข้อมูลจําเพาะ

743621
2023-07-18
Public