สร้าง BSDL (tcl) สําหรับ Gen V และเลือก FPGA และ CPLD รุ่นเก่า (ดูคําอธิบาย)

652633
2018-04-01
Public
ไม่สามารถดูตัวอย่างไฟล์นี้ได้ โปรดดาวน์โหลดไฟล์