ตารางข้อมูล Platform Controller Hub (PCH) สําหรับตระกูลชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 500 ฉบับที่ 2 จาก 2

Tiger Lake H Intel Desktop Chipsets

636174
2021-04-07
Public