อัปเดตข้อมูลจําเพาะ Platform Controller Hub (PCH) ตระกูลชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 500

Intel Desktop Chipsets

635220
2023-06-21
Public