อัปเดตข้อมูลจําเพาะ Platform Controller Hub (PCH) สําหรับตระกูลชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 400

620856
2022-07-25
Public