โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป Intel® Core™ i5-600 / i3-500: คู่มือการออกแบบความร้อน

600644
2011-01-01
Public