โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-600/i5-500/i5-400/i3-300: ปรับปรุงข้อมูลจําเพาะ

600249
2015-09-01
Public