ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel Core™ เจนเนอเรชั่น 8 และ 9 และตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® (เอกสารข้อมูล เล่ม 1 จาก 2)

337344
2022-02-18
Public