เอกสารข้อมูล Intel® Core™ X-Series Processor Family, Volume 1

335899
2023-05-26
Public