ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 7 สําหรับแพลตฟอร์ม H: เอกสารข้อมูล—เล่ม 2 จาก 2

335191
2020-05-19
Public