อัพเดตข้อมูลจําเพาะของโปรเซสเซอร์ Intel® รุ่นที่ 7 สําหรับแพลตฟอร์ม U/Y

334660
2021-11-11
Public