โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 6 สําหรับแพลตฟอร์ม U/Y: เอกสารข้อมูล—เล่ม 1

332990
2022-02-18
Public