โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 6 สําหรับแพลตฟอร์ม H: เอกสารข้อมูล—เล่ม 1

332986
2022-02-18
Public