ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel Core™ Family รุ่นที่ 4 ของมือถือตระกูลโปรเซสเซอร์ Mobile Intel Pentium® และตระกูลโปรเซสเซอร์ Mobile Intel®® Celeron®: เอกสารข้อมูล— Volume 2 of 2

328902
2013-09-01
Public