โปรเซสเซอร์ Intel Core™ เจนเนอเรชั่น 4 พร้อมชิปเซ็ต Intel® Q87: เอกสารข้อมูล—Volume 2 of 2

328898
2013-06-01
Public