เปลี่ยนแปลงโลกด้วย Intel® Compute Card

ดูวิธีการที่ Intel® Compute Card สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการเล่นและทำงานด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย ซึ่งสามารถเพิ่มพลังการประมวลผลให้กับทุกสิ่งตั้งแต่ป้ายดิจิตอล ระบบรักษาความปลอดภัย คีออสดิจิตอล ระบบ Infotainment และอีกมากมาย