ระบบแบบเรียลไทม์และความสามารถแบบเรียลไทม์ของ Intel® ทําให้อุตสาหกรรม 4.0 เป็นไปได้อย่างไร

Vladimir Zybin, Intel senior product manager, talks to Michael Reichlin, manager of worldwide sales for Real-Time Systems, about how hypervisors, state-of-the-art scalable processors, and Intel® Time Coordinated Computing (Intel® TCC), can help manufacturers transition to Industry 4.0.

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้