คน 3 คนร่วมมือกันขณะยืนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมสำนักงานสมัยใหม่

ลด TCO ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนบนระบบคลาวด์

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลาวด์สามารถช่วยให้คุณเพิ่มมูลค่าการลงทุนระบบคลาวด์ของคุณให้สูงสุดผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (TCO)

การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนระบบคลาวด์

 • องค์กรต่างๆ เผชิญกับต้นทุนระบบคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นและความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่สามารถลดลงได้ผ่านการปรับแต่งประสิทธิภาพระบบคลาวด์

 • การปรับแต่งประสิทธิภาพระบบคลาวด์สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ในขณะที่ปรับปรุงประสิทธิภาพเวิร์คโหลด

 • การจัดการต้นทุนบนระบบคลาวด์สามารถทำได้ภายใน FinOps บนระบบคลาวด์แบบข้ามสาขา

 • Intel สามารถช่วยให้องค์กรอัปเดตโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลด้วยเทคโนโลยีการปรับแต่งประสิทธิภาพระบบคลาวด์และเครื่องมือ

author-image

โดย

ทำความเข้าใจความจำเป็นในการปรับแต่งประสิทธิภาพระบบคลาวด์

ธุรกิจต่างๆ มุ่งมั่นที่จะรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับจัดการกับความท้าทายใหม่ๆ รวมถึงการขาดแคลนพนักงาน การหยุดชะงักของซัพพลายเชน และภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่บริษัทต่างๆ ปรับใช้โซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ ก็สามารถรองรับความต้องการที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของธุรกิจ ซึ่งอาจไม่พร้อมรองรับกรณีการใช้งาน และเวิร์คโหลดใหม่ๆ ในวงกว้าง

ภาระด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ผ่านการพึ่งพาขีดความสามารถที่เปิดใช้งาน AI มากขึ้นด้วยขนาดชุดข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ความซับซ้อนของแอปพลิเคชันโดยรวม และความหนาแน่นของข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น

องค์กรต่างๆ ทั่วโลกจึงย้ายเวิร์คโหลดที่ซับซ้อนไปยังระบบคลาวด์เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และความยืดหยุ่นที่มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ที่เน้นระบบคลาวด์เป็นหลักอาจก่อให้เกิดความท้าทายในตัวเองได้ การโอนย้ายระบบคลาวด์มักจะนำไปสู่การมีค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปโดยไม่คาดคิด ซึ่งจะก่อเกิดความยุ่งยากอย่างมาก และอาจขัดขวางเป้าหมายของทั้งองค์กรได้ ในความเป็นจริง การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนระบบคลาวด์หลังการโอนย้ายข้อมูลถือเป็นความท้าทายอันดับต้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์โดย 39 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจในรายงาน State of the Cloud 2024 โดย Flexera และผู้ตอบแบบสอบถาม 59 เปอร์เซ็นต์รายงานว่า การปรับต้นทุนระบบคลาวด์ให้เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด1

สาเหตุทั่วไปของค่าใช้จ่ายระบบคลาวด์ที่มากเกินไปนั้นเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะผ่านการจัดสรรมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ตาม

 • การจัดสรรมากเกินไปทำให้องค์กรไม่ได้ใช้พลังการประมวลผลทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ของตน ซึ่งทำให้สูญเสียเงินเปล่าๆ เพราะสัญญาระบบคลาวด์มีคอร์หรือฟีเจอร์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่จำเป็น ซึ่งไม่ได้ใช้งานอยู่หรือไม่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
 • การจัดสรรน้อยเกินไปอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพระบบคลาวด์ไม่ดี เนื่องจากมีการมอบหมายเวิร์คโหลดให้กับฮาร์ดแวร์ที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขา การขาดแคลนทรัพยากรอาจขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน ทำลายความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้การป้องกันด้านความปลอดภัยอ่อนแอลง และเป็นภัยต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งนี้พื่อป้องกันความล้มเหลวในการให้บริการ บริษัทอาจต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อนำทรัพยากรเสริมทางออนไลน์มาใช้จนกว่าจะสามารถเจรจาสัญญาใหม่ได้

คุณสามารถพิชิตความท้าทายเหล่านี้ได้ผ่านการปรับแต่งประสิทธิภาพระบบคลาวด์ ซึ่งเป็นกระบวนการปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ขององค์กรให้มีความเหมาะสม เพื่อเรียกใช้เวิร์คโหลดทั้งหมดด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมกับบริหารจัดการต้นทุนระบบคลาวด์อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องทราบว่าการปรับแต่งประสิทธิภาพระบบคลาวด์เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถชดเชยข้อบกพร่องที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ล้าสมัยในศูนย์ข้อมูลได้ทั้งหมด หรือให้ความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ในการควบคุมการจัดวางตำแหน่งเวิร์กโหลดตลอดอายุการใช้งาน การปรับแต่งประสิทธิภาพ และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งหมดของคุณให้ทันสมัยจะส่งผลให้ประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก พร้อมกับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของคุณ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การออกแบบการปรับแต่งประสิทธิภาพระบบคลาวด์

คุณสามารถใช้แนวทางต่างๆ ในการปรับแต่งประสิทธิภาพระบบคลาวด์ได้อย่างอิสระ หรือนำมาผสมผสานกันได้ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และความต้องการเฉพาะของคุณ การปรับแต่งประสิทธิภาพไม่ใช่ความพยายามเพียงครั้งเดียว และควรเป็นส่วนสำคัญในแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เพิ่ม ROI ด้วยการปรับแต่งประสิทธิภาพระบบคลาวด์

การปรับแต่งประสิทธิภาพระบบคลาวด์สามารถประหยัดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมากในทุกขั้นตอนของการเดินทางในระบบคลาวด์ ตั้งแต่การวางแผนโอนย้ายข้อมูลล่วงหน้าไปจนถึงการบำรุงรักษา และการขยับขยายโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่เติบโตเต็มที่ ทั้งยังช่วยให้คุณประเมินการจัดวางตำแหน่งเวิร์คโหลดและประสิทธิผลของคุณได้อีกด้วย

 1. ในการเริ่มกระบวนการปรับแต่งประสิทธิภาพ: อันดับแรก คุณจะต้องดำเนินการตรวจสอบเทคโนโลยีระบบคลาวด์ที่จะวิเคราะห์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลักของคุณ และจับคู่วัตถุประสงค์เหล่านั้นกับแอปพลิเคชันและเวิร์คโหลด ตรวจสอบข้อกำหนดด้านเทคโนโลยีและความจุเพื่อรองรับเวิร์คโหลดและผู้ใช้ในปัจจุบัน และพิจารณาถึงความต้องการในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
   
 2. ถัดไป: ใช้เครื่องมือปรับแต่งประสิทธิภาพระบบคลาวด์ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการประเมิน และวิเคราะห์การดำเนินการคลาวด์คอมพิวติ้งของคุณอย่างละเอียดเพื่อระบุกลยุทธ์การจัดการต้นทุนระบบคลาวด์ของคุณ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับใช้ระบบคลาวด์ของคุณโดยอัตโนมัติในบางกรณี

  ลองพิจารณาหนึ่งในเครื่องมือระบบคลาวด์ต่อไปนี้โดยอิงตามแผนขององค์กรและความคืบหน้าในเส้นทางระบบคลาวด์:
   

  • การค้นพบและการวางแผนโอนย้ายข้อมูลล่วงหน้าเป็นขั้นตอนสำคัญที่เริ่มต้นด้วยการประเมินวัตถุประสงค์ขององค์กร และข้อกำหนดหลักสำหรับการปรับใช้บนระบบคลาวด์ เวิร์คโหลด และผู้ใช้ทั้งหมด

   Dr Migrate โดย LAB3 นำเสนอเฟรมเวิร์กที่เปิดใช้งาน AI ซึ่งช่วยให้การโอนย้ายบนระบบคลาวด์ง่ายขึ้นด้วยแผนการโอนย้ายข้อมูลที่ครอบคลุม แผนนี้อิงจากการวิเคราะห์อัตโนมัติตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับแอปพลิเคชัน เวิร์คโหลด การเชื่อมต่อ และทรัพยากรที่จำเป็นในการสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร

  • ประสิทธิภาพระหว่างการโอนย้ายข้อมูลจำเป็นต้องพึ่งพาการปรับแต่งประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน Intel® Cloud Optimizer โดย Densify จะวิเคราะห์ช่วงของเวิร์กโหลดบนระบบคลาวด์ขององค์กรโดยอัตโนมัติผ่านการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อจับคู่เวิร์กโหลดเข้ากับชุดแพลตฟอร์มและบริการที่เหมาะสมที่สุด

   Intel® Cloud Optimizer รองรับบริหารการจัดการต้นทุนบนระบบคลาวด์ด้วยการให้คำแนะนำด้านเวิร์กโหลดและประเภทอินสแตนซ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเหมาะสมที่สุด เพื่อช่วยปรับปรุงความคุ้มค่าสำหรับแต่ละอินสแตนซ์และสัญญาของผู้จำหน่ายโดยรวม

  • ปรับแต่งประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบควาลด์อย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์ Intel® Granulate โซลูชันอัตโนมัติที่เปิดใช้งาน AI เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความหน่วงแฝงในการปรับใช้ระบบคลาวด์

   ตัวอย่างเช่น Coralogix บริษัทวิเคราะห์บันทึก SaaS ได้เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ด้วย Granulate ซึ่งช่วยให้เวลาในการประมวลผลลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ และประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการประมวลผลบนระบบคลาวด์ของบริษัทได้ 45 เปอร์เซ็นต์2

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีระบบคลาวด์ของ Intel® เหล่านี้และอื่นๆ ได้ในบทความของเรา เครื่องมือคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อการปรับแต่งประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ นอกจากนี้ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของเครื่องมือปรับแต่งประสิทธิภาพระบบคลาวด์ได้ในเอกสารทางราชการของเรา "วิธีรับประโยชน์สูงสุดจากระบบคลาวด์ของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย"

หากต้องการปรับแต่งประสิทธิภาพโดยตรงในโซลูชันระบบคลาวด์ของคุณ โปรดดู Intel® Optimization Hub ของเราเพื่อสร้างซอฟต์แวร์เฉพาะเวิร์กโหลด ไลบรารีและไดรเวอร์แบบโอเพ่นซอร์ส สูตร และเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งทั้งหมดนี้ปรับแต่งมาสำหรับฮาร์ดแวร์ Intel® และระบบเร่งความเร็วบนคลาวด์ แหล่งข้อมูลอันล้ำค่านี้สามารถช่วยในการจับคู่อินสแตนซ์หรือคอนเทนเนอร์ระบบคลาวด์กับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตได้

เลือกอินสแตนซ์คลาวด์ที่เหมาะสมที่สุด

ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (CSP) รายใหญ่สามารถมีอินสแตนซ์ได้หลายร้อยประเภท แม้ว่าอินสแตนซ์อาจมีคำอธิบายที่ดูคล้ายคลึงกัน แต่การเลือกฮาร์ดแวร์พื้นฐานสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และความคุ้มค่าได้ การวิจัยอย่างรอบคอบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเครื่องมือปรับแต่งประสิทธิภาพสามารถช่วยให้คุณเลือกอินสแตนซ์ที่ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโหลดแต่ละรายการได้

ตัวอย่างเช่น Gunpowder ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและเอฟเฟกต์ภาพดิจิทัล (VFX) ระดับชั้นนำ ได้ปรับปรุงต้นทุนต่อประสิทธิภาพได้สูงสุดถึง 52 เปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์มาตรฐานในการเรนเดอใน Google Cloud ด้วยอินสแตนซ์ระบบคลาวด์ที่ใช้งานโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 4 เมื่อเปรียบเทียบกับอินสแตนซ์รุ่นก่อนหน้าที่มีอยู่3

สนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้วย FinOps ระบบคลาวด์

การจัดการการปฏิบัติงานบนคลาวด์มักเป็นแบบกระจายศูนย์ โดยมีตัวเลือกบริการคลาวด์ที่ไม่ต้องมีการประสานงานหรือกำกับดูแลในระดับที่สูงกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการจัดสรรมากเกินไปหรือน้อยเกินไป การบริการที่ซ้ำซ้อน ข้อขัดแย้งกับผู้ขาย และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ทั้งนี้หากต้องการปรับแต่งประสิทธิภาพและต้นทุนให้กับการมีส่วนร่วมบนระบบคลาวด์ทั้งหมดขององค์กร โปรดพิจารณาที่จะปรับใช้เฟรมเวิร์ก FinOps ระบบคลาวด์แบบหลายสาขา ทีม FinOps ประกอบด้วยผู้นำจาก DevOps ฝ่ายไอที และฝ่ายการเงินที่มีเป้าหมายและความรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารจัดการระบบคลาวด์ในทุกด้าน รวมถึงนโยบายและมาตรฐานคลาวด์ และรวบรวมการตัดสินใจทั่วทั้งองค์กร

เลือกสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปเพื่อยกระดับความยืดหยุ่น

ระบบคลาวด์มีชื่อเสียงในด้านความยืดหยุ่น แต่ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะถูกผูกมัดกับสัญญาผู้จำหน่ายที่มีข้อจำกัดหรือแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งอาจจำกัดขีดความสามารถในการพกพาและปรับขยายในอนาคต

ตัวอย่างเช่น องค์กรหลายแห่งเริ่มต้นการเดินทางบนระบบคลาวด์ด้วยความตั้งใจที่จะโอนย้ายการดำเนินงานด้านไอทีทั้งหมดไปยังระบบคลาวด์สาธารณะ แล้วกลับค้นพบว่าเวิร์กโหลดรบางส่วนต้องยังคงอยู่ในศูนย์ข้อมูลในองค์กรหรือระบบคลาวด์ส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เพื่อเสริมความปลอดภัยของข้อมูล หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของเวิร์กโหลดหลัก หากระบบคลาวด์สาธารณะและแพลตฟอร์มคลาวด์ไม่สามารถเข้ากันได้ กระบวนการโอนย้ายหรือการส่งกลับข้อมูลอาจถูกระงับไว้ในขณะที่แอปพลิเคชันที่สำคัญต่อธุรกิจได้รับการปรับโครงสร้างใหม่หรือแทนที่

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และศูนย์ข้อมูลของคุณใช้สถาปัตยกรรมทั่วไปบนแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถช่วยลดความยุ่งยากในการเปลี่ยนผ่านไปใช้โมเดลคลาวด์แบบไฮบริดหรือมัลติคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้อย่างมาก

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ข้อมูลภายในองค์กรและแอปพลิเคชันรวมกันได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้งานระบบคลาวด์ระดับแนวหน้าที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการกำกับดูแลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและได้รับการปรับแต่งประสิทธิภาพมีความพร้อมที่จะปรับขนาด เมื่อถึงเวลาที่ต้องเพิ่มแหล่งข้อมูล แอปพลิเคชัน และผู้ใช้ใหม่

รับผลกำไรมากขึ้นด้วยการการปรับศูนย์ข้อมูลให้ทันสมัย

เมื่อคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์พื้นฐานของอินสแตนซ์ระบบคลาวด์ของคุณ และต้องการย้ายไปยังสถาปัตยกรรมทั่วไป การประเมินการปรับเพิ่มประสิทธิภาพที่คล้ายคลึงกันของศูนย์ข้อมูลของคุณสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าการลงทุนสูงสุดของคุณจากมุมมองด้านต้นทุน ประสิทธิภาพการทำงาน และประสิทธิภาพ

การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลให้ทันสมัย โดยเฉพาะการอัปเดตหรือการแทนที่เทคโนโลยีที่ล้าสมัย สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที พร้อมกับช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านความปลอดภัยและความยั่งยืนล่าสุด และเตรียมองค์กรของคุณให้พร้อมรับแอปพลิเคชัน และกรณีการใช้งานขั้นสูงที่เพิ่มมากขึ้น ประโยชน์เหล่านี้และโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นและทันสมัยถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับใช้หรือบูรณาการ AI ทั่วทั้งองค์กรของพวกเขา

ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Intel

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลาวด์สามารถช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับลดต้นทุนการดำเนินงานและเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประจำ การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องที่ได้รับการสนับสนุนจากกรอบงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก FinOps จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและขีดความสามารถในการปรับขนาดการดำเนินการด้านไอที

กลยุทธ์การปรับแต่งประสิทธิภาพควรขยายไปยังศูนย์ข้อมูลเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมทั่วไปทั่วทั้งระบบไอที อัปเดตฮาร์ดแวร์ศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับนวัตกรรม และขีดความสามารถในการปรับขยาย และเพื่อให้สามารถเปลี่ยนไปใช้สภาพแวดล้อมระบบคลาวด์แบบไฮบริดได้อย่างราบรื่น

Intel พร้อมด้วยระบบนิเวศพาร์ทเนอร์ที่กว้างขวางของเรา นำเสนอเทคโนโลยี เครื่องมือ ไลบรารีอ้างอิง และโซลูชันที่พร้อมสำหรับตลาดที่ไม่มีใครเทียบได้ เพื่อช่วยให้คุณจัดการการปรับแต่งประสิทธิภาพระบบคลาวด์ การจัดการต้นทุนระบบคลาวด์ และการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างประสบความสำเร็จ เพื่อลดต้นทุนและบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของคุณ

ในการเริ่มต้น โปรดลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานชุดที่ปรึกษาโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® เพื่อค้นหาคำแนะนำผลิตภัณฑ์และโซลูชันสำหรับเวิร์กโหลด กรณีการใช้งาน และการกำหนดค่าเฉพาะ และเพื่อเข้าถึงเครื่องคำนวณ TCO และ ROI รวมถึงข้อมูลจำเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ล่าสุดและเกณฑ์มาตรฐาน