เอกสารยานยนต์เอฟพีจีเอ

ชื่อเรื่อง

วันที่จำหน่าย

เอกสารแผ่นพับ

เอกสารแผ่นพับยานยนต์

2017

เอกสารแผ่นพับคุณภาพยานยนต์

พฤษภาคม 2016

คู่มือ

 

คู่มืออุปกรณ์ระดับยานยนต์

กรกฎาคม 2017

หมายเหตุของแอพพลิเคชั่น

AN 407: การออกแบบอ้างอิงเสียง

ตุลาคม 2014

AN 373: โมดูลอินพุตวิดีโอ Avalon

ธันวาคม 2004

AN 371: การออกแบบอ้างอิงระบบกราฟิกยานยนต์

ธันวาคม 2004

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้คอร์ตัวรับส่งสัญญาณ IP LVDS SERDES

มิถุนายน 2016

คำแนะนำผู้ใช้ Megafunction ลูปล็อกเฟสเอฟพีจีเอ Intel® (Intel FPGA PLL)

สิงหาคม 2014

คำแนะนำผู้ใช้คอร์ DisplayPort IP

 

คำแนะนำผู้ใช้ PowerPlay Early Power Estimator

กรกฎาคม 2014

คำแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับคำสั่งแบบกำหนดเองของ Nios® II

มกราคม 2011

เอกสารอ้างอิง

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจัดการแบตเตอรี่ และลดต้นทุนด้วยเอฟพีจีเอ Intel

มกราคม 2015

การปรับใช้การประมวลผลดิจิทัลสำหรับเรดาห์ยานยนต์โดยใช้ SoCs

ธีนวาคม 2013

การควบคุมที่ใช้งานเอฟพีจีเอสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด Power Electronics

ธีนวาคม 2013

วิธีการที่ปลอดภัยในการออกแบบ ADAS ในเอฟพีจีเอ

พฤศจิกายน 2013

ลดขั้นตอนในการได้รับการรับรองด้านความปลอดภัย

พฤศจิกายน 2011

ผลักดันความยืดหยุ่นเข้าไปในการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์

มีนาคม 2010