การรักษาความปลอดภัยของ Windows 11 บนฮาร์ดแวร์ Intel

ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows และปัจจุบันคือ Windows 11ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทำงานร่วมกันเพื่อป้องกัน เนื่องจาก Microsoft และ Intel มีความมุ่งมั่นทางวิศวกรรมร่วมกันมายาวนานเพื่อประสิทธิภาพ ความเสถียร และที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม