ภาพรวม Intel® Hardware Shield

เอกสารไวท์เปเปอร์นี้ครอบคลุมคุณลักษณะด้านความปลอดภัยใน Intel® Hardware Shield บนแพลตฟอร์ม Intel vPro® Intel Hardware Shield มาแบบพร้อมใช้งานและแพลตฟอร์ม Intel vPro Intel Hardware Shield มีเทคโนโลยีความปลอดภัยสามกลุ่ม ทั้งสามกลุ่มได้แก่: Below the OS Security, Application and Data Protection และ Advanced Threat Detection แต่ละส่วนในบทความนี้จะทบทวนเทคโนโลยีทั้งหมดในกลุ่มเดียว ซึ่งรวมถึงความสามารถด้านความปลอดภัยของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์