VR Insider—Virtual Reality ให้ภาพทางการแพทย์ที่สมจริง

Kofi Whitney พิธีกรรายการ VR Insider สัมภาษณ์นายแพทย์ Robert Lazzara ว่า Virtual Reality นั้นมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวงการการดูแลสุขภาพอย่างไร ด้วยการสร้างภาพถ่ายทางการแพทย์ที่สมจริงเพื่อการวินิจฉัย การรักษา และการศึกษาที่ดีขึ้น