Technology Brief Intel® Smart Response Technology 2014

Intel® Smart Response Technology: เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี

เรามีการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายไว้ในพีซีไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์ ภาพถ่าย เพลง เอกสาร ฯลฯ

Intel® Smart Response Technology ช่วยให้สามารถใช้งาน SSD ราคาประหยัดความจุต่ำกับฮาร์ดดิสก์ราคาประหยัดความจุสูงเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลได้โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถเปิดแอพพลิเคชันและเรียกค้นไฟล์โปรดที่ใช้งานเป็นประจำได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม Intel® Smart Response Technology เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเล่นเกม โดยสามารถเปิดเกมได้เร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ปกติถึง 2 เท่า จุดเด่นที่สำคัญ:
• สตาร์ทเครื่องเร็วกว่า แอพพลิเคชันทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ระบบ I/O สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเร็วขึ้นเป็น 2 เท่า
• ระบบจัดเก็บข้อมูลกับความลงตัวระหว่างประสิทธิภาพระดับสุดยอด/ขนาดการจัดเก็บข้อมูล
• ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย
คุณสมบัติในการทำงานของ Intel® Rapid Storage Technology, Intel® Smart Response Technology ช่วยให้สามารถใช้งาน SSD ราคาประหยัดขนาดความจุต่ำร่วมกับฮาร์ดดิสก์ราคาประหยัดความจุสูงร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องจึงสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทำให้ได้ระบบจัดเก็บข้อมูลที่คุ้มค่าใช้จ่าย โดยคุณสามารถใช้งานความจุที่ 500 GB หรือ 1 TB เพื่อจัดเก็บไฟล์ภาพยนตร์ เกม หรือแอพพลิเคชันที่ต้องอ่านจากดิสก์มากอื่น ๆ โดยไม่ทำให้ความเร็วในการทำงานลดลง Intel® Smart Response Technology มีระบบจัดการแคชที่ซับซ้อนเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานไปพร้อม ๆ กัน ซอฟต์แวร์จะจัดเก็บแอพพลิเคชันและไฟล์ข้อมูลเป็นบล็อคไปยัง SSD ที่จะใช้ประโยชน์จะแคชได้มากที่สุด Intel® Smart Response Technology จะแยกระหว่างข้อมูลที่สำคัญ (แอพพลิเคชัน ข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลสำหรับบู๊ต) และข้อมูลที่สำคัญน้อยกว่าซึ่งอาจเกิดขึ้นจากระบบสแกนไวรัสหรือระบบข้อมูลวันทัชอื่น ๆ

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Intel® Smart Response Technology ได้จากหัวข้อเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี