เริ่มต้นด้วย Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD)

เอกสาร Intel® RSD v2.5

ความสอดคล้อง

POD Manager (PODM)

Pooled System Management Engine (PSME)

ข้อมูลจำเพาะ API อื่นๆ

เอกสาร Intel® RSD v2.3

เริ่มต้นใช้งาน

POD Manager (PODM)

Pooled System Management Engine (PSME)