ความคล่องตัวของศูนย์ข้อมูลในทุกขนาด

ส่งมอบโดยระบบนิเวศชั้นนำในอุตสาหกรรมของ Intel

Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD) เป็นสถาปัตยกรรมที่ครอบคลุมทั่วทั้งอุตสาหกรรมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานแบบแยกส่วนและประกอบได้ ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการสร้าง จัดการ และขยายศูนย์ข้อมูล1

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีของ Intel® จะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบ และอาจต้องการการเปิดใช้งานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการ ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าของระบบ ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกระบบของคุณ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมที่ https://www.thailand.intel.com