ความคล่องตัวของศูนย์ข้อมูลในทุกขนาด

ส่งมอบโดยระบบนิเวศชั้นนำในอุตสาหกรรมของ Intel