โซลูชั่นโปรโตคอล Intel SDH/SONET

Intel ให้รายการโซลูชั่นสำหรับลำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบซิงโครนัส (SDH) และโปรโตคอล SONET โซลูชั่นที่สามารถให้การปรับใช้งานของโปรโตคอลที่รวดเร็วและเรียบง่าย, ทำให้ลดการเสี่ยงของการออกแบบ, ลดระยะเวลาการพัฒนา และให้คุณได้เน้นถึงการทำงานของคอร์ในการออกแบบระบบของคุณ

โดยการใช้ตัวรับส่งสัญญาณที่ติดตั้งภายในเพื่อปรับใช้ SDH/SONET และโปรโตคอลอื่นๆ เอฟพีจีเอ Stratix® V, เอฟพีจีเอ Stratix® IV, เอฟพีจีเอ Stratix® II, เอฟพีจีเอ Cyclone® V, เอฟพีจีเอ Cyclone® IV, เอฟพีจีเอ Arria® V และ เอฟพีจีเอ Arria® II GX ให้โซลูชั่น SDH/SONET ในตัวเต็มพิกัด สำหรับแอปพลิเคชั่น multi-rate ประกอบด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เฟซ chip-to-chip, backplane และ line-side ตารางที่ 1 แสดงภาพรวมของโซลูชั่น SDH/SONET ที่สมบูรณ์

ตาราง 1 โซลูชั่น SDH/SONET สมบูรณ์

โซลูชัน

คำอธิบาย

ตัวรับส่งสัญญาณ

การทำงานตัวรับส่งสัญญาณในตัว:

  • A1/A2 frame detection/generation
  • การจัดเรียงคำ
  • วงจรอันดับบิตและไบท์

อัตราการโอนถ่ายข้อมูล (ต่อช่องสัญญาณเดี่ยว)

155.52 Mbps

OC-3

STM-1

622.08 Mbps

OC-12

STM-4

2.488 Gbps

OC-48

STM-16

9.952 Gbps

OC-192

STM-64

บอร์ดการพัฒนา

ชุดพัฒนาการตรวจสอบความถูกต้องของตัวรับส่งสัญญาณ Stratix® II GX Edition
ชุดพัฒนาความถูกต้องของสัญญาณของตัวรับส่งสัญญาณ Stratix IV GX Edition
ชุดพัฒนาการตรวจสอบความถูกต้องของตัวรับส่งสัญญาณ Stratix IV GT Edition

รายงานลักษณะ SDH/SONET

รายงานลักษณะตามมาตรฐาน SDH/SONET Line-Side Stratix II GX, Stratix IV GX/GT แจกแจงถึง:

  • Tx jitter tolerance
  • Tx jitter generation
  • Rx jitter tolerance
  • ความสอดคล้องกับ Run-length

มีพร้อมใช้งานที่ตัวแทนจำหน่าย Intel® ใกล้บ้านคุณ

โซลูชั่นตัวรับส่งสัญญาณภายนอก

ใช้เอฟพีจีเอ Stratix V, Stratix IV, Stratix III หรือ Stratix II ความหนาแน่นสูง พร้อมตัวรับส่งสัญญาณภายนอก (หรืออุปกรณ์ PHY) ในแอปพลิเคชั่นที่ต้องการความหนาแน่นและประสิทธิภาพที่สูงที่สุด

พื้นหลังเทคโนโลยี

ส่วนใหญ่โปรโตคอลที่ใช้ SONET/SDH จะถูกใช้สำหรับการเชื่อมต่อ backplane ในระบบเครือข่าย ซึ่งให้คุณสามารถใช้มาตรฐาน pre-definedของข้อกำหนด SONET/SDH ซ้ำ เช่นการ framing, scrambling และการตรวจจับข้อผิดพลาด สามารถช่วยลดความละเอียดของระบบโดยรวมและความซับซ้อนของการออกแบบ SONET/SDH backplane มักถูกใช้งานโดยสองวิธี: switch fabric ที่กระตาย (ดูที่รูปที่ 1) และแบบ centralized switch fabric (ดูที่รูปที่ 2) Centralized switch fabric พึ่งพาการ์ดสวิตช์ที่ถูกกำหนด ในขณะที่ switch fabric ปรับใช้การทำงาน switching บนไลน์การ์ด เอฟพีจีเอ Intel® ที่ให้โซลูชั่นสำหรับการปรับใช้งานทั้งสองแบบ รูปที่ 1 และ 2 ที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่าง switch fabric สองประเภท

รูปที่ 1 Distributed Switch Fabric

รูปที่ 2: Centralized Switch Fabric

Intel ให้โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบเพื่อการปรับใช้ SONET/SDH บน backplane เอฟพีจีเอ Stratix V, Stratix IV, Stratix II, Stratix, Arria V และ Arria II GX ให้ตัวรับส่งสัญญาณที่สามารถรองรับอัตราการโอนถ่ายของข้อมูลถึง OC-192 (10 Gbps) โดยใช้ช่องสัญญาณเดี่ยว คุณสมบัติที่กำหนด—เช่นตัวตรวจจับรูปแบบ A1A2 และตัวจัดเรียงคำ—ได้ปรับใช้ภายในคอร์ตัวรับส่งสัญญาณเพื่อลดจำนวนเอฟพีจีเอ fabric ที่ต้องการเพื่อสนับสนุนโปรโตคอล โครงสร้าง flexible phase-locked loop (PLL) ทำให้สามารถได้รับอัตราการโอนถ่ายข้อมูลทั้งหมดได้จากแหล่งค่านาฬิกาแบบเดี่ยว

อุปกรณ์

มาตรฐานโปรโตคอล