โซลูชั่นโปรโตคอล Intel SDH/SONET

ตาราง 1 โซลูชั่น SDH/SONET สมบูรณ์

โซลูชัน

คำอธิบาย

ตัวรับส่งสัญญาณ

การทำงานตัวรับส่งสัญญาณในตัว:

  • A1/A2 frame detection/generation
  • การจัดเรียงคำ
  • วงจรอันดับบิตและไบท์

อัตราการโอนถ่ายข้อมูล (ต่อช่องสัญญาณเดี่ยว)

155.52 Mbps

OC-3

STM-1

622.08 Mbps

OC-12

STM-4

2.488 Gbps

OC-48

STM-16

9.952 Gbps

OC-192

STM-64

บอร์ดการพัฒนา

ชุดพัฒนาการตรวจสอบความถูกต้องของตัวรับส่งสัญญาณ Stratix® II GX Edition
ชุดพัฒนาความถูกต้องของสัญญาณของตัวรับส่งสัญญาณ Stratix IV GX Edition
ชุดพัฒนาการตรวจสอบความถูกต้องของตัวรับส่งสัญญาณ Stratix IV GT Edition

รายงานลักษณะ SDH/SONET

รายงานลักษณะตามมาตรฐาน SDH/SONET Line-Side Stratix II GX, Stratix IV GX/GT แจกแจงถึง:

  • Tx jitter tolerance
  • Tx jitter generation
  • Rx jitter tolerance
  • ความสอดคล้องกับ Run-length

มีพร้อมใช้งานที่ตัวแทนจำหน่าย Intel® ใกล้บ้านคุณ