โปรโตคอล SERDES Framer Interface ระดับ 5 (SFI-5)

โปรโตคอล SERDES Framer Interface ระดับ 5 (SFI-5) คือโปรโตคอล chip-to-chip และ chip-to-module ที่มีเป้าหมายสำหรับแอปพลิเคชั่น 40-Gbps มาตรฐานรองรับถึง 25 เปอร์เซ็นต์ โอเวอร์เฮดสำหรับโค้ด forward error correction (FEC) สำหรับอัตราสูงสุด 50 Gbps และสามารถรวมกับหลายอินสแตนส์เพื่อให้ได้ถึง 100 Gbps แบนด์วิธรวม

อินเตอร์เฟซสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อโมดูลต่าง ๆ - โมดูล Optical Transport Network (OTN) หรือ SONET/SDH Framer และ อุปกรณ์ FEC, OTN หรือ SONET/SDH Framer และ SERDES ภายนอก หรือจากอุปกรณ์ FEC และ SERDES ภายนอก หรือจากอุปกรณ์ FEC และออปติคอล transponder รูปที่ 1 และ 2 แสดงตัวอย่างทั่วไปของแอปพลิเคชั่น SFI-5

รูปที่ 1 การ์ด Transponder/Regenerator 40-Gbps SFI-5

หมายเหตุ:

  1. OC-768 = optical carrier พร้อมอัตราไลน์ที่ 39,813.12 Mbps
  2. OTN Rx = optical transport node receiver
  3. FEC = forward error correction
  4. EFEC = enhanced forward error correction
  5. O/H = overhead

รูปที่ 2: แอปพลิเคชั่น 40-Gbps SFI-5 Mux

เอฟพีจีเอ Intel's Stratix® V (GX และ GT), Stratix IV (GX และ GT) และ Stratix II GX รองรับอินเตอร์เฟซ SFI-5 ที่ 40-Gbps แอปพลิเคชั่น Framer, FEC และ bridging ตระกูล Stratix II GX รวมถึงอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ และได้รับการยืนยันการรองรับ SFI-5 และมีช่องสัญญาณตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมฝังภายในถึง 20 ความเร็วสูง และสามารถทำงานได้ทีอตรา 2.488-Gbps ถึง 3.125-Gbps ซึ่งจำเป็นสำหรับ SFI-5.1 เอฟพีจีเอ Stratix IV GX นั้นาพร้อมกับช่องสัญญาณตัวรับส่งสัญญาณถึง 48 ช่อง และสามารถทำงานได้ที่ระยะ 2.488-Gbps ถึง 3.125-Gbps เอฟพีจีเอ Stratix IV GT นั้นมาพร้อมกับช่องสัญญาณตัวรับส่งสัญญาณ 24 ช่อง และสามารถทำงานได้ที่ระยะ 9.95 ถึง 11.3 Gbps สำหรับ SFI-5.2 สำหรับการสนับสนุน SFI-5.1 ตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมจะต้องถูกปรับตั้งที่โหมด bonded

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่น Framer และ FEC SFI-5 or 40-Gbps

รายละเอียด

อุปกรณ์, ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และชุดพัฒนา

แหล่งข้อมูลการออกแบบ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง