โซลูชั่น IP SerialLite III

ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) SerialLite III Streaming นั้นมีพร้อมในตอนนี้ - เจนเนอเรชั่น 3 ของ SerialLite เรายังคงปรับขนาดในปัจจัยของการปรับน้ำหนักให้เบา, ความหน่วงต่ำ อย่างต่อเนื่องสำหรับแอปพลิเคชั่นแบนด์วิธสูง

เครือข่าย, การสื่อสาร, ศูนย์ข้อมูล, การสร้างภาพทางการแพทย์ และระบบการวิเคราะห์ และการคำนวณประสิทธิภาพสูงนั้นพึ่งพาแบนด์วิธข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่า เพื่อรองรับกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นและความหลากหลายของข้อมูล ซึ่งม่กกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ด้วย IP SerialLite III ผู้ใช้สามารถตัดโอเวอร์เฮดส่วนเกิน ความหน่วงที่สูง และความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานโปรโตคอล ซึ่งทำให้การเชื่อมต่อแบบ point-to-point ให้เรียบง่ายมากขึ้น

SerialLite III พร้อมการผสมผสานของการถอดรหัสและการเข้ารหัส 64/67 และการใช้บล็อกพาธข้อมูลอุปกรณ์แบบแข็ง ซึ่งให้อัตราความผิดพลาดบิต (BER) ที่ยกระดับแก่ผู้ใช้ในด้านของความสามารถในการทำงาน ลดการใช้ทรัพยากร และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) นอกจากนี้ นอกจากนี้ SerialLite III ให้ความสามารถในการตรวจสอบและการตรวจจับข้อผิดพลาดและการตัดข้อผิดพลาดที่เพิ่มความแข็งแกร่งสำหรับอุปกรณ์ที่ใหม่และมีความฉลาดตามที่ผู้ใช้ต้องการ

รูปที่ 1 ไดอะแกรมบล็อก SerialLite III

รูปที่ 2: แอปพลิเคชั่นทั่วไปสำหรับ SerialLite III

แอปพลิเคชั่นทั่วไปสำหรับ SerialLite III

  • อุปกรณ์การสื่อสารและเครือข่าย
  • โครงสร้างพื้นฐานไร้สาย
  • การประมวลผลและการโอนถ่ายข้อมูลความละเอียดสูง
  • ระบบการวิเคราะห์และการสร้างภาพทางการแพทย์
  • แอปพลิเคชั่น, ไฟล์ และเซิร์ฟเวอร์สื่อ
  • อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและการคำนวณประสิทธิภาพสูง
  • การประมวลผลข้อมูลเรดาร์

รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ

สำหรับประสิทธิภาพเพิ่มเติม ประสิทธิภาพและข้อมูลเอกสารประกอบ โปรดดูที่เว็บเพจ IP SerialLite III

สำหรับคำถามเกี่ยวกับ SerialLite III กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ