SATA และ SAS

Serial ATA (SATA) และ Serial Attached SCSI (SAS) คือมาตรฐานโปรโตคอลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีฟังก์ชันหลักของข้อมูลการถ่ายโอน (โดยตรงหรือทางอื่น) ระหว่างระบบโฮสต์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (เช่นไดร์ฟฮาร์ดไดรฟ์, ไดรฟ์ออปติคอล และดิสก์โซลิดสเตท) โปรโตคอลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้คุณประโยชน์ต่างๆ มากกว่าอินเตอร์เฟซโปรโตคอลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบขนานที่เก่ากว่า (ATA และ SCSI):

    การโอนถ่ายข้อมูลที่เร็วกว่าความสามารถในการลบหรือเพิ่มอุปกรณ์ในขณะการทำงาน (hot swapping)Hot swapping เกิดขึ้นได้เมื่อมีระบบปฏิบัติการที่รองรับเท่านั้นสายเคเบิลที่บางกว่าเพื่อประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้วยอากาศที่ดียิ่งขึ้นความน่าเชื่อถือในการทำงานที่เพิ่มขึ้น

เอฟพีจีเอ Intel® SATA และ SAS

Intel ได้พัฒนาโซลูชั่น SATA และ SAS ตามแบบเอฟพีจีเอล่าสุดที่มีตัวรับส่งสัญญาณพร้อม เอฟพีจีเอ Stratix® V GX, Stratix® IV GX, Arria® V, Arria® II GX, Arria® II GZ, Cyclone® V และ Cyclone® IV GX รองรับข้อกำหนดทางไฟฟ้าและสัญญาณสำหรับSATA และ SAS (ดูที่ตาราง 1) เอฟพีจีเอ Intel ควบคู่กับทรัพย์สินทางปัญญา (IP) SATA และ SAS ให้โซลูชั่นเพื่ออินเตอร์เฟซอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่พัฒนาบนชิปเพียงตัวเดียว

ตาราง 1 เอฟพีจีเอ Intel SATA และการสนับสนุน SAS

อุปกรณ์

SATA 1.0SATA 1.0 (1.5 Gbps)

SATA 2.0 (3.0 Gbps)

SATA 3.0

(6.0 Gbps)

SAS 1.0Stratix V

Stratix V

Arria V

Arria V

-
(3.0 Gbps) (3.0 Gbps)SAS 2.0 (6.0 Gbps) (6.0 Gbps)SAS 3.0 (12.0 Gbps)
(12.0 Gbps)

✓✓

✓✓

✓Stratix IV

-

-

✓✓

✓✓

-Arria II GX

✓Arria II GX

Cyclone V

Cyclone V

✓✓

Cyclone IV GX

-

Cyclone IV GX

-

IP SATA และ SAS

พอร์ชัน IP ของโซลูชั่นเอฟพีจีเอ Intel คือเครื่องมือสำหรับ SATA และการเชื่อมต่อ I/O SAS เอฟพีจีเอสร้างรากฐาน แต่ IP ทำให้ SATA และ I/O SAS เป็นไปได้ เมมเบอร์เครือข่ายโซลูชั่นการออกแบบ (DSN) เอฟพีจีเอ Intel ต่างๆ ได้พัฒนา IP SATA และ SAS สำหรับทั้งอินเตอร์เฟซของโฮสต์และอุปกรณ์ ตามที่แสดงในรูป 1 คอร์ IP มีส่วนประกอบพื้นฐานของอินเตอร์เฟซ SATA และ SAS ทั้งหมด: อินเตอร์เฟซฟิสิคัลเลเยอร์ที่เชื่อมต่อกับตัวรับเอ็มเบ็ดเด็ดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel, เลเยอร์การเชื่อมต่อ และเลเยอร์การโอนถ่าย

รูปที่ 1 คอร์ IP

แอปพลิเคชันตลาด

เอฟพีจีเอ Intel SATA และโซลูชั่น SAS นั้นมีความเหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาระงานสูง การใช้คอร์ IP พร้อมด้วยเอฟพีจีเอ Intel ให้รากฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างโซลูชั่นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อไปยังระบบโฮสต์ถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล คุณสามารถใช้อุปกรณ์นี้และคอร์โฮสต์แยกกัน (ตามที่แสดงในรูปที่ 2) หรือพร้อมกัน (ใช้เป็นสะพานเชื่อมต่อ)

รูปที่ 2: การใช้คอร์ IP กับเอฟพีจีเอ Intel