อัตราการโอนถ่ายข้อมูลโปรโตคอลตัวรับส่งข้อมูล

ตาราง 1 อัตราการโอนถ่ายข้อมูลโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณสำหรับเอฟพีจีเอ Stratix® Series

Stratix® V GX/GS

Stratix® V GT

Stratix® IV GX

Stratix® IV GT

Stratix® II GX

 

โปรโตคอล

เอฟพีจีเอ Stratix® Series

อัตราการโอนถ่ายข้อมูล (Gbps ต่อเลน)

พื้นฐาน (กรรมสิทธิ์)

0.6 – 14.1

0.6 – 12.5, 19.6 – 28.05

0.6 – 8.5

0.6 – 11.3

0.6 – 6.375

CEI-6G-SR/LR

4.976 – 6.375

4.976 – 6.375

4.976 – 6.375

4.976 – 6.375

4.976 – 6.375

CEI-11GSR/LR

9.95 – 11.1

9.95 – 11.1

9.95 – 11.1

CEI-28G-SR/VSR

19.9 – 28.05

SFI-5.1

2.488 – 3.125

2.488 – 3.125

2.488 – 3.125

2.488 – 3.125

2.488 – 3.125

SFI-S/SFI-5.2

9.9 – 11.3

9.9 – 11.3

9.9 – 11.3

SFP+

8.5 – 11.32

8.5 – 11.32

XFI

10.3125

10.3125

10.3125

XFP

9.95 – 11.1

9.95 – 11.1

XAUI (10GBASE-X)

3.125

3.125

3.125

3.125

3.125

CAUI / XLAUI

10.3125

10.3125

10.3125

CAUI-4

25.78125

RXAUI / DXAUI

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

SPAUI

3.125, 6.25

3.125, 6.25

3.125, 6.25

3.125, 6.25

3.125, 6.25

10GBASE-R

10.3125

10.3125

10.3125

10GBASE-KR

10.3125

10.3125

1000BASE-X (GbE)

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

SDI

0.27, 1.485, 2.97, 10.6921

0.27, 1.485, 2.97

0.27, 1.485, 2.97

0.27 / 1.485 / 2.97

0.27 / 1.485 / 2.97

ASI

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

CPRI

0.6144, 1.2288, 2.4576, 3.072, 4.9152, 6.144, 9.8304

0.6144, 1.2288, 2.4576, 3.072, 4.9152, 6.144, 9.8304

0.6144, 1.2288, 2.4576, 3.072, 4.9152, 6.144

0.6144, 1.2288, 2.4576, 3.072, 4.9152, 6.144

0.6144, 1.2288, 2.4576, 3.072

DisplayPort

1.6 / 2.7 / 5.4

1.6 / 2.7 / 5.4

1.6 / 2.7 / 5.4

1.6 / 2.7 / 5.4

1.6 / 2.7 / 5.4

Fibre Channel

1.0625, 2.125, 4.25, 8.5, 10.52, 14.025

1.0625, 2.125, 4.25, 8.5, 10.52

1.0625, 2.125, 4.25, 8.5

1.0625, 2.125, 4.25, 8.5, 10.52

1.0625, 2.125, 4.25

GPON

1.244 uplink / 2.488 downlink, 2.488 uplink/ 9.953 downlink

1.244 uplink / 2.488 downlink, 2.488 uplink/ 9.953 downlink

1.244 uplink / 2.488 downlink

1.244 uplink / 2.488 downlink

G.709 OTU-2

10.7

10.7

10.7

OTN พร้อม FEC

11.1, 11.3

11.1, 11.3

11.1, 11.3

HiGig

3.125, 3.75, 4.0625

3.125, 3.75, 4.0625

3.125, 3.75, 4.0625

3.125, 3.75, 4.0625

3.125, 3.75, 4.0625

HDMI

1.65, 3.4

1.65, 3.4

1.65, 3.4

1.65, 3.4

1.65, 3.4

JESD204

3.125 – 12.5

3.125 – 12.5

3.125 – 12.5

3.125 – 12.5

3.125 – 12.5

HyperTransport*

0.4, 2.4, 2.8, 3.2

0.4, 2.4, 2.8, 3.2

0.4, 2.4, 2.8, 3.2

0.4, 2.4, 2.8, 3.2

Interlaken

3.125 – 12.5

3.125 – 12.5

3.125 – 8.5

3.125 – 11.3

3.125 – 6.375

OBSAI

0.768, 1.536, 3.072, 6.144

0.768, 1.536, 3.072, 6.144

0.768, 1.536, 3.072, 6.144

0.768, 1.536, 3.072, 6.144

0.768, 1.536, 3.072, 6.144

PCI Express*

2.5, 5, 8

2.5, 5, 8

2.5, 5

2.5, 5

2.5, 5

SGMII / QSGMII

1.25 / 5

1.25 / 5

1.25 / 5

1.25 / 5

1.25 / 5

InfiniBand

2.5, 5, 10, 14.0625

2.5, 5, 10

QPI

4.8, 6.4, 8, 9.6

4.8, 6.4, 8, 9.6

SAS / SATA

1.5, 3, 6

1.5, 3, 6

1.5, 3, 6

1.5, 3, 6

SerialLite II / III

0.6 – 6.375, 3.125 – 12.5

0.6 – 6.375, 3.125 – 12.5

0.6 – 6.375

0.6 – 6.375

0.6 – 6.375

RapidIO*

1.25, 2.5, 3.125, 5, 6.25

1.25, 2.5, 3.125, 5, 6.25

1.25, 2.5, 3.125, 5, 6.25

1.25, 2.5, 3.125, 5, 6.25

1.25, 2.5, 3.125

SONET / SDH

0.155, 0.622, 2.488, 9.953

0.155, 0.622, 2.488, 9.953

0.155, 0.622, 2.488, N/A

0.155, 0.622, 2.488, 9.953

0.155, 0.622, 2.488, N/A

V-by-One

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

ตาราง 2 อัตราการโอนถ่ายข้อมูลโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณสำหรับเอฟพีจีเอ Arria® Series

Arria® V GZ

Arria® V GX

Arria® V GT/ST

Arria® II GX/GZ

 

โปรโตคอล

เอฟพีจีเอ Arria® Series

อัตราการโอนถ่ายข้อมูล (Gbps ต่อเลน)

พื้นฐาน (กรรมสิทธิ์)

0.6 – 12.5

0.6 – 6.5

0.6 – 10.3125

0.6 – 6.375

CEI-6G-SR/LR

4.976 – 6.375

4.976 – 6.375

4.976 – 6.375

SFI-5.1

2.488 – 3.125

2.488 – 3.125

2.488 – 3.125

SFI-S/SFI-5.2

9.95 – 11.1

SFP+

8.5 – 11.32

XFI

10.3125

XFP

9.95328 – 11.32

XAUI (10GBASE-X)

3.125

3.125

3.125

3.125

RXAUI / DXAUI

6.25 / 4 x 6.25

6.25 / 4 x 6.25

6.25 / 4 x 6.25

SPAUI

6.375

3.125

10GBASE-R

10.3125

10.3125

1000BASE-X (GbE)

1.25

1.25

1.25

1.25

SDI

0.27,1.485, 2.97,10.6921

0.27, 1.485, 2.97

0.27, 1.485, 2.97

0.27, 1.485, 2.97

10G SDI

10.6921

ASI

0.27

0.27

0.27

CPRI

0.6144, 1.2288, 2.4576, 3.072, 4.9152, 6.144

0.6144, 1.2288, 2.4576, 3.072, 4.9152, 6.144

0.6144, 1.2288, 2.4576, 3.072, 4.9152, 6.144, 9.8304

0.6144, 1.2288, 2.4576, 3.072, 4.9152, 6.144

DisplayPort

1.62 / 2.7 / 5.4

1.62 / 2.7 / 5.4

1.62 / 2.7 / 5.4

Fibre Channel

1.0625, 2.125, 4.25, 8.5

1.0625, 2.125, 4.25

1.0625, 2.125, 4.25

1.0625, 2.125, 4.25

GPON

0.155, 0.622, 1.244, 2.488

1.244 uplink / 2.488 downlink

1.244 uplink / 2.488 downlink

1.244 uplink / 2.488 downlink

G.709 OTU-2/OTU-3/ OTU-4

10.709 / 10.7545 / 11.2

3.75

3.75

HiGig

3.125, 3.725, 4.065

3.125, 3.725, 4.065

3.125, 3.725, 4.065

3.75

HDMI

1.65, 3.4

1.65, 3.4

1.65, 3.4

1.65, 3.4

JESD204

3.125

3.125

3.125

3.125

HyperTransport

0.4, 2.4, 2.8, 3.2

0.4, 2.4, 2.8, 3.2

0.4, 2.4, 2.8, 3.2

Interlaken

3.125 – 6.375

3.125 – 6.375

3.125 – 6.375

OBSAI

0.768, 1.536, 3.072, 6.144

0.768, 1.536, 3.072, 6.144

0.768, 1.536, 3.072, 6.144

0.768, 1.536, 3.072, 6.144

PCI Express

2.5, 5, 8

2.5, 5

2.5, 5

2.5, 5

SGMII / QSGMII

1.25 / 5

1.25 / 5

1.25 / 5

1.25 / 5

InfiniBand

2.5, 5,10

QPI

4.8, 6.4, 8

SAS / SATA

1.5, 3, 6

1.5, 3, 6

1.5, 3, 6

1.5, 3, 6

SerialLite

0.6 – 6.375, 3.125 – 12.5

0.6 – 6.375

0.6 – 6.375

0.6 – 6.375

RapidIO

1.25, 2.5, 3.125, 5, 6.25

1.25, 2.5, 3.125, 5, 6.25

1.25, 2.5, 3.125, 5, 6.25

1.25, 2.5, 3.125

SONET / SDH

0.622, 2.488, 9.95

0.155, 0.622, 2.488, N/A

0.155, 0.622, 2.488, N/A

0.155, 0.622, 2.488, N/A

V-by-One

3.75

3.75

ตาราง 3 อัตราการโอนถ่ายข้อมูลโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณสำหรับเอฟพีจีเอ Cyclone® Series

Cyclone® V GX/SX

Cyclone® V GT/ST

Cyclone® IV GX

โปรโตคอล

เอฟพีจีเอ Cyclone® Series

อัตราการโอนถ่ายข้อมูล (Gbps ต่อเลน)

พื้นฐาน (กรรมสิทธิ์)

0.6 – 3.125

0.6 – 5.0

0.6 – 3.125

XAUI (10GBASE-X)

3.125

3.125

3.125

1000BASE-X (GbE)

1.25

1.25

1.25

SDI

0.27 / 1.485 / 2.97

0.27 / 1.485 / 2.97

0.27 / 1.485 / 2.97

CPRI

0.6144, 1.2288, 2.4576, 3.072

0.6144, 1.2288, 2.4576, 3.072, 4.9152

0.6144, 1.2288, 2.4576, 3.072

DisplayPort

1.62 / 2.7

1.62 / 2.7

1.62 / 2.7

Fibre Channel

1.0625, 2.125

1.0625, 2.125, 4.25

G.709 OTU-2/OTU-3/ OTU-4

3

3.75

3

HDMI

1.65

1.65, 3.4

1.65

JESD204

3.125

3.125

3.125

OBSAI

0.768, 1.536, 3.072

0.768, 1.536, 3.072

0.768, 1.536, 3.072

PCI Express

2.5

2.5

2.5

SGMII / QSGMII

1.25

1.25 / 4 x 1.25

1.25

SATA

1.5, 3

1.5, 3

1.5, 3

RapidIO

1.25, 2.5, 3.125

1.25, 2.5, 3.125

1.25, 2.5, 3.125

V-by-One

3

3.75

3