ชุดพัฒนาโซลูชันวิดีโอ DSP

ดัชนีชุดพัฒนา DSP

Intel® PSG และพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมชุดพัฒนาที่หลากหลายเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและการตรวจสอบการออกแบบระบบ System-on-a-Chip (SoC) ซึ่งเป็นไปตามแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP)

ข้อมูลการซื้อ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการซื้อชุดพัฒนา กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนการขาย สำหรับการซื้อชุดพาร์ทเนอร์ กรุณาติดต่อพาร์ทเนอร์โดยตรง ดูที่ตาราง 1

ตาราง 1 ชุดพัฒนา DSP

ชุดพัฒนา

แอพพลิเคชั่น

อุปกรณ์เป้าหมาย

ผู้ขาย

ชุดพัฒนา DSP, Stratix® V Edition

แพลตฟอร์มการพัฒนา DSP

Stratix® V

Intel® FPGA

ชุดพัฒนา DSP, Stratix® III Edition

แพลตฟอร์มการพัฒนา DSP

Stratix® III

Intel® เอฟพีจีเอ

ชุดพัฒนา DSP, Stratix® II Edition

แพลตฟอร์มการพัฒนา DSP

Stratix® II

Intel® เอฟพีจีเอ

ชุดพัฒนา DSP, Stratix II Professional Edition

แพลตฟอร์มการพัฒนา DSP

Stratix II

Intel® เอฟพีจีเอ

ชุดพัฒนา DSP, Cyclone® III Edition

แพลตฟอร์มการพัฒนา DSP

Cyclone® III

Intel® เอฟพีจีเอ

ชุดพัฒนา DSP, Cyclone® II Edition

แพลตฟอร์มการพัฒนา DSP

Cyclone® II

Intel® เอฟพีจีเอ

ชุดพัฒนาเอฟพีจีเอ Cyclone® IV GX

ชุดข้อมูลเพื่อการพัฒนา

Cyclone® IV GX

Intel® เอฟพีจีเอ

ชุดพัฒนาเอฟพีจีเอ Stratix® IV GX

ชุดข้อมูลเพื่อการพัฒนา

Stratix® IV GX

Intel® เอฟพีจีเอ

ชุดพัฒนาเอฟพีจีเอ Arria® II GX

ชุดข้อมูลเพื่อการพัฒนา

Arria® II GX

Intel® เอฟพีจีเอ

ชุดพัฒนาวิดีโอ, Cyclone II Edition

การประมวลผลวิดีโอและภาพ
แพลตฟอร์มพัฒนา

Cyclone II

Intel® เอฟพีจีเอ

ชุดพัฒนาวิดีโอเสียง, Stratix II GX Edition

การประมวลผลวิดีโอและภาพ
แพลตฟอร์มพัฒนา

Stratix II GX

Intel® เอฟพีจีเอ

ชุดพัฒนาวิดีโอสำหรับการออกอากาศ, Stratix III Edition

วิดีโอสำหรับการออกอากาศ
แพลตฟอร์มพัฒนา

Stratix III

Microtronix

ชุดพัฒนาวิดีโอ HD ViClaro III, Cyclone III Edition – HDMI

การประมวลผลวิดีโอและภาพ
แพลตฟอร์มพัฒนา

Cyclone III

Microtronix

ชุดพัฒนาวิดีโอ HD ViClaro III, Cyclone III Edition – DVI

การประมวลผลวิดีโอและภาพ
แพลตฟอร์มพัฒนา

Cyclone III

Microtronix

ชุดพัฒนาการประมวลผลวิดีโอ Cyclone III

การประมวลผลวิดีโอและภาพ
แพลตฟอร์มพัฒนา

Cyclone III

Bitec

DN5000K10

Prototyping

Stratix

DiNI Group

บอร์ดเอฟพีจีเอ PROCSuperStar Stratix® 80

แพลตฟอร์มการพัฒนา DSP

Stratix

GiDEL Limited

บอร์ดพัฒนา PROCSpark II

แพลตฟอร์มการพัฒนา DSP

Cyclone II

GiDEL Limited

บอร์ดเอฟพีจีเอ PROC2S Stratix® II

แพลตฟอร์มการพัฒนา DSP

Stratix II

GiDEL Limited

แพลตฟอร์มพัฒนา PROCStar II

แพลตฟอร์มการพัฒนา DSP

Stratix II

GiDEL Limited